Újranyílt a mezőgazdasági kisüzemeket támogató EU-pályázat, júniustól jön az újabb kör

A Felhívás célja a koronavírus gazdasági hatásainak enyhítése a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztését célzó tevékenységek támogatásán keresztül.

Mezőgazdasági kisüzemek támogatása VP2-6.3.1.-20

A Felhívás célja a koronavírus gazdasági hatásainak enyhítése a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztését célzó tevékenységek támogatásán keresztül. A támogatás különösen az adottságaik és ambícióik alapján fejlődőképes kisméretű mezőgazdasági termelők jövedelemszerzését és gazdasági több lábon állását segíti elő.

 

1. RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2,5 milliárd forint.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 476 db.

 

2. TÁMOGATÁS MÉRTÉKE, ÖSSZEGE

A) Egyösszegű átalány formájában, két részletben nyújtható támogatás.

B) Igényelhető támogatás: 15 000 eurónak megfelelő forintösszeg 5 évre.

 

3. TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

Őstermelők, vagy mikro vállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek minősülő egyéni vállalkozók vagy szociális szövetkezetek, amennyiben megfelelnek az alábbi feltételeknek:

  1. őstermelők és mezőgazdasági termelőnek minősülő egyéni vállalkozók esetén életvitelszerű tartózkodási helye, szociális szövetkezet esetén pedig bejegyzett székhelye már a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a jogosult településen, vidéki térségekben volt, amelyet a működtetési időszak végéig fent kell tartania, és
  2. legfeljebb mikro vagy kisvállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő, aki/amely igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti legalább 3000 euro STÉ, de legfeljebb a 6000 euro STÉ értékű termelési potenciállal (üzemmérettel) kizárólagosan rendelkezik, vagy ezzel megegyező nettó árbevételt ért el mezőgazdasági termelésből vagy mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozásból. Az üzemméret megállapítása szempontjából a 275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadók.

 

4. TERÜLETI KORLÁTOZÁSOK

A projekt kizárólag a Vidékfejlesztési Programban megahatározott vidéki térségekben valósítható meg!

Vidéki térségnek minősül a 6. prioritás alkalmazása szempontjából az a település, ahol közigazgatási jogállástól (város/község) függetlenül:

  • a népesség 10 ezer főnél kevesebb;
  • 10 ezer fő feletti lakossággal rendelkező tanyás települések külterületei;
  • nem jogosult a fenti jellemzők ellenére sem: Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó települések.

A támogatást igénylő életvitelszerű tartózkodási helye, mezőgazdasági szociális szövetkezet esetén pedig annak székhelye a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a jogosult településen, vidéki térségekben volt.

 

5. ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

A felhívás keretében az alábbi, kötelezően megvalósítandó tevékenységek támogathatóak önállóan:

–           A támogatást igénylő az üzleti tervben vállalja, hogy legkésőbb a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított 4. év végére a mezőgazdasági termelő tevékenységből származó üzemmérete meghaladja a 6000 eurót, vagy a mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozási tevékenységből származó értékesítés nettó árbevétele meghaladja a 6000 eurót.

 

6. A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÜTEMEZÉSE

 

A projekt megkezdése

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

Fenntartási kötelezettség

Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető.

A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti.

A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása benyújtásának végső határideje a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított 48. hónapot követő év június 15-e. Jelen felhívás esetében nem releváns.

 

7. ELŐLEG, ÖNERŐ, BIZTOSÍTÉKOK

Jelen Felhívás esetében nem relevánsak.

 

8. BENYÚJTÁS HATÁRIDEJE, MÓDJA

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2021. április 06. napjától 2021. december 17. napjáig van lehetőség.

Támogatási kérelmet kizárólag az ügyfélazonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be a www.mvh.gov.hu elektronikus felületén.